Szabadság 2013 – Szabadság kalkulátor 2013


A szabadság kalkulátor 2013 oldalunkon már most megtekinthető, és már most lehet látni a kedvező változások egyikét, mely szerint jövő év januárjától már mindkét szülő igénybe veheti a pótszabadságot egy gyermek után két napot, két gyermek után négy napot, kettőnél több gyermek után pedig hét napot. A pótszabadságnak ez a fajtája nem függ össze az életkor után járó pót napokkal, attól teljesem függetlenül és azon felül jár a gyermekek után. További két munkanap pótszabadság jár annak a dolgozónak, aki fogyatékkal élő gyermeket nevel saját háztartásában. A pótszabadságra való jogosultság  a gyermek születési évétől kezdődően kell figyelembe venni, egészen addig az évig,  amelyben a gyermek a tizenhatodik életévét betölti. Az apukák legkésőbb gyermekük születését követő második hónap végéig igénybe vehetnek pótszabadságot, melynek mértéke öt nap, ikrek születése esetén hét nap, melyet az apa kérése szerinti időpontban kell kiadni.

A szabadság kalkulátor 2013 megtekintésekor azt is látatjuk, hogy ha a munkavállaló fiatalkorú, abban az esetben öt nap pótszabadság illeti meg ezen a jogcímen utoljára abban az évben, amikor betölti 16. életévét. Öt nap pótszabadság illeti meg szintén azt a munkavállalót, aki vak, vagy súlyos látáskárosodásban szenved, valamint azt is, aki állandó jelleggel föld alatti munkát végez, vagy naponta minimum 3 órát olyan munkahelyen tölt el, ahol ionizáló sugárzásnak van kitéve. Szintén a munkavállalók javára szólhat az a tény, hogy a szabadság 2013-tól átvihető lesz a tárgyévet követő évre, csupán annyi a teendő, hogy a munkaadó és a munkavállaló között létre kell jöjjön egy erről szóló megállapodás, melyet évente mindig meg lehet újítani.

Ahhoz, hogy akár munkavállalóként, akár munkaadóként tisztában lehessünk a szabadsággal kapcsolatos rendelkezésekkel, folyamatokkal és könnyedén használni tudjuk a szabadság kalkulátor 2013 programot, érdemes néhány alapfogalommal tisztában lenni. Így például tudni kell azt, hogy az alapszabadság az életkor alapján járó szabadságot jelenti, a pótszabadság pedig többek között a gyermekek után, vagy a munkakör veszélyességi fokozata után vehető igénybe. E két részből – az alapszabadságból és a pótszabadságból – tevődik össze a rendes szabadság, ebből áll össze egy dolgozó esetében a fizetett szabadság napjainak számát. A szabadság kalkulátor 2013 segítségével nagyon egyszerűen kiszámítható, hogy kinek hány nap rendes szabadság jár évente, a program kéri az vonatkozó alapértékeket és ennek alapján kidobja a rendes szabadság napjait éves szinten.

A szabadság 2013 tekintetében kedvezőtlen változás lesz, hogy a jövő évtől életbe lépő szabályok szerint megszűnik a szabadság idejére járó átlagfizetés, helyébe távolléti díj lép, ami pedig várhatóan jóval kevesebb lesz a mostani átlagkereset összegénél. A szabadság 2013 esetében természetesen nem csak azzal kell tisztában lenni, hogy a munkavállaló hány napra jogosult, de a szabadság kiadásának körülményeit is ismerni kell és azokat szem előtt kell tartani. Amennyiben munkaadó és munkavállaló között nem jön létre más megegyezés, a munkavállaló részére ki kell adni minimum 14 napot egybefüggően, ehhez a munkavállalónak csak annyit kell tennie, hogy legalább két héttel a szabadság megkezdése előtt ezt az igényét jelzi munkaadója felé. Fontos tudnivaló, hogy ha a dolgozó év közben kezdi meg munkaviszonyát, akkor természetesen az év végéig ledolgozott idő arányában jár részére a rendes szabadság.